Optimizarea deciziilor de management forestier pentru un viitor cu emisii scazute de carbon si rezilienta climatica in Europa (OptFor-EU)

Despre OptFor-EU

Având o durată de 4 ani (2023−2026), proiectul va sprijini capacitatea de adaptare și atenuare la schimbări climatice a pădurilor din Europa.

Proiectul este coordonat de Administrația Națională de Meteorologie România și va fi implementat de un consorțiu de 16 parteneri din 9 țări europene inclusiv România prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Marin Drăcea”. Partenerii proiectului vor colabora pentru optimizarea practicilor de management, furnizarea de servicii ecosistemice forestiere, creșterea absorbției emisiilor de către păduri, creșterea rezilienței și a capacității de atenuare a pădurilor la schimbări climatice.

OptFor-EU va aborda toate cele 14 tipuri de păduri europene, peste 3 milioane hectare de păduri, inclusiv 1,84 milioane hectare de arii protejate.

Obiectivul principal al OptFor-EU

OptFor-EU urmărește dezvoltarea, împreună cu administratorii de păduri și alți factorii interesați, a unui sistem de sprijinire a deciziilor (DSS) care să le ofere opțiuni adecvate, prin decizii documentate științific, de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice în vederea optimizării serviciilor ecosistemice forestiere (FES) (inclusiv decarbonizarea) și creșterea rezilienței pădurilor și a capacităților acesteia de atenuare a schimbărilor climatice în Europa.

Obiectivele specifice ale OptFor-EU

 • Îmbunătățirea caracterizării serviciilor ecosistemice forestiere în Europa;
 • Furnizarea unui cadrul de modelare a serviciilor ecosistemice forestiere;
 • Împuternicirea și sprijinirea administratorilor de păduri și a altor factori interesați în implementarea unui management forestier sustenabil prin decizii documentate științific care îmbunătățesc FES (inclusiv decarbonizarea) și reziliența forestieră;
 • Dezvoltarea unui sistem inovativ de sprijinire a deciziilor pentru optimizarea practicilor de management forestier;
 • Conectarea diferitelor priorități strategice europene, știință și factori interesați relevanți din sectorul forestier.

Prin obiectivele sale, proiectul abordează o provocare prioritară pentru Europa. Până în 2050 sunt necesare reduceri semnificative ale emisiilor de CO2 și creșterea stocării CO2 pentru a atinge atât pragul de 1,5 ⁰C al încălzirii globale stabilit prin Paris Agreement cât și obiectivul de neutralitate climatică al European Green Deal. Stocarea CO2 de către păduri compensează creșterea emisiilor și creează, pe scară largă, un tampon în fața schimbărilor climatice.

OprFor-EU va utiliza seturi de date, rezultate din modelare și soluții integrate actuale pentru a dezvolta, împreună cu factorii de decizie primul DSS care le va permite administratorilor de păduri să obțină o înțelegere aprofundată a posibilelor schimbări actuale și viitoare în procese forestiere, servicii ecosistemice, vulnerabilități, costuri și capacități de adaptare pentru o serie de practici de management forestier și scenarii climatice și socio-economice. Exploatarea DSS va furniza rezultate utile care vor permite administratorilor de păduri din Europa să adopte cele mai adecvate practici de management forestier în vederea atingerii anumitor obiective specifice, cum ar fi, dar fără a se limita la:

  • Atenuarea și adaptarea la schimbări climatice
  • Menținerea și creșterea biodiversității
  • Stimularea economiei forestiere circulare
  • Adoptarea soluțiilor bazate pe natura (NBS)
  • Integrarea factorilor socio-economici
  • Protecția și reabilitarea pădurilor prin activități de împădurire și reîmpădurire

 

Parteneri

Finanțare

 

Finanțat prin programul Uniunii Europene Orizont Europa, în baza contractului Nr. 101060554. Opiniile exprimate sunt numai ale autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Cercetare Europeană. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă contractul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

 

 

Studii de caz