PUBLICAŢII GENETICĂ

Cărţi

1. Budeanu M., 2018. Conservarea seminţelor cu longevitate naturală redusă la specii din familia Fagaceae. Editura Silvică, Voluntari, 82 p.

2. Pârnuţă G., Budeanu M., et al., 2012. Catalogul Naţional al materialelor de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere din România. Editura Silvică, Bucureşti, 304 p.

3. Pârnuţă G., Stuparu E., Budeanu M., et al., 2011. Catalogul Naţional al resurselor genetice forestiere. Editura Silvică, Bucureşti, 526 p.

4. Bolea V., Florescu I., Gavrilescu G., în colaborare cu…Budeanu M., et al., 2010. Societatea Progresul Silvic – revigorare, eficientizare şi adaptare la noile probleme ale silviculturii şi pădurilor. Editura Teocora, Buzău, 95 p.

5. Bolea V., Chira D., în colaborare cu…Budeanu M., et al., 2009. Monitorizarea Poluării prin Bioindicatori. Editura Cybela, Braşov, 108 p.

Capitole de cărţi

1. Budeanu M., Popescu F., Şofletea N., 2019. In situ conservation of forest genetic resources in Romania. In: Šijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. (Editors): Forests of southeast Europe under a changing climate. Conservation of genetic resources. Springer International Publishing, Switzerland. Chapter 16, pp.: 195-205.

2. Pârnuţă G., Tudoroiu M., Budeanu M., 2011. Consideraţii generale privind conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice forestiere în România. În: Dezvoltarea Durabilă A Sectorului Forestier – Noi Obiective şi priorităţi. Editura Print-Caro, Chişinău, pp. 61-67.

Articole

În reviste ISI

1. Budeanu M., Şofletea N., Pârnuţă G., 2012a. Testing Romanian seed sources of Norway spruce (Picea abies): Results on growth traits and survival at age 30. Annals of Forest Research 55(1): 43-52.

2. Budeanu M.,Şofletea N., Pârnuţă G., 2012b. Qualitative traits of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] depending on first-order branches: evaluation in comparative trials. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(2): 295-301.

3. Şofletea N., Budeanu M.,Pârnuţă G., 2012. Provenance variation in radial increment and wood characteristics revealed by 30 years old Norway spruce comparative trials. Silvae Genetica 61(4-5): 170-178.

4. Budeanu M., Şofletea N., 2013. Stem and crown characteristics of Norway Spruce [Picea abies (L.) Karst] populations from Romanian Carpathians. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(2): 593-600.

5. Budeanu M., Şofletea N., Petriţan I.C., 2014.Among-population variation in quality traits in two Romanian provenance trials with Picea abies L. Baltic Forestry 20(1): 37-47.

6. Şofletea N., Budeanu M., 2015. Response of Norway spruce (Picea abies) seed stand progenies tested under different site conditions. Šumarski List 1-2: 47-57.

7. Şofletea N., Curtu A.L., Daia M.L., Budeanu M., 2015. The dynamics and variability of radial growth in provenance trials of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) within and beyond the hot margins of its natural range. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43(1): 265-271.

8. Budeanu M., Petritan A.M., Popescu F., Vasile D., Tudose N.C., 2016. The Resistance of European Beech (Fagus sylvatica) From the Eastern Natural Limit of Species to Climate Change. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(2): 625-633.

În reviste BDI

1. Budeanu M., Şofletea N., Daia M.L., Achim G., Apostol E.N., 2018. Instalarea primului plantaj (livadă de seminţe) de stejar brumăriu din România. Revista Pădurilor 133(1): 19-31.

2. Budeanu M., Apostol E.N., Popescu F., Postolache D., 2018. Analiza stabilităţii a trei culturi comparative de molid. Revista de Silvicultură și Cinegetică 42.

3. Ioniţă L., Mirancea I., Apostol E.N., Budeanu M., 2017. Conservarea resurselor genetice de stejar brumăriu prin metode biotehnologice. Revista de Silvicultură și Cinegetică 40: 16-20.

4. Budeanu M., Achim G., Apostol E.N., Şofletea N., Dinu C., 2016. Multiplicarea vegetativă a stejarului brumăriu în scopul instalării unei livezi semincere. Revista de Silvicultură și Cinegetică 39: 22-28.

5. Budeanu M., Stuparu E., Tănasie Ş., 2016. Identificarea de noi resurse genetice forestiere de cvercinee cu adaptabilitate ridicată. Revista de Silvicultură și Cinegetică 38: 21-26.

6. Budeanu M., Popescu F., Pepelea D., 2015. Analiza caracterelor fenotipice ale arborilor şi seminţişului de fag din RGF Şercaia, în contextul schimbărilor climatice. Revista de Silvicultură și Cinegetică 36: 25-28.

7. Stuparu E., Budeanu M., Scărlătescu V., 2015. Consideraţii privind conservarea in situ a resurselor genetice forestiere de gorun (Quercus petraea) din România. Revista pădurilor 130 (1-2): 3-9.

8. Budeanu M., Şofletea N., Achim G., Daia M.L., Petcu C., 2014. Date preliminare privind instalarea unei livezi semincere de stejar brumăriu în Dobrogea. Revista de Silvicultură și Cinegetică 35: 34-38.

9. Budeanu M., Şerban T., Lupu G., 2014. Conservarea seminţelor de molid. Revista de Silvicultură și Cinegetică 34: 28-31.

10. Budeanu M., 2013. Rezervaţii de seminţe de molid din categoria Testat. Revista de Silvicultură și Cinegetică 33: 55-59.

11. Găbrian S., Budeanu M., 2013. Aprecieri privind influenţa factorilor staţionali şi a caracteristicilor arboretelor din Ocolul Silvic Comandău asupra doborâturilor de vânt. Revista de Silvicultură și Cinegetică 33: 106-111.

12. Budeanu M., 2013. Comportarea descendenților unor arbori plus de molid [Picea abies (L.) Karst] în culturile comparative Câmpina și Nehoiu. Revista de Silvicultură și Cinegetică 32: 105-109.

13. Budeanu M., Marin M., 2013. Variabilitatea fenotipică a unor surse de seminţe de fag (Fagus sylvatica L.) din centrul României. Revista de Silvicultură și Cinegetică 32: 101-104.

14. Budeanu M., Daia M., Marin M., Găbrian S., 2013a.Variabilitatea fenotipică a descendenţilor din 33 de rezervaţii de seminţe de molid [Picea abies (L.) Karst.], în testul Nehoiu (I. Caractere de creştere şi adaptare). Revista pădurilor 128(1): 9-15.

15. Budeanu M., Daia M., Marin M., Găbrian S., 2013b.Variabilitatea fenotipică a descendenţilor din 33 de rezervaţii de seminţe de molid [Picea abies (L.) Karst.], în testul Nehoiu (II. Caractere calitative). Revista pădurilor 128(3): 8-13.

16. Marin M., Budeanu M., 2012. Cercetări pentru înfiinţarea unor livezi semincere de paltin de munte (Acer pseudoplatanus L.). Revista de Silvicultură și Cinegetică 31: 34-37.

17. Scărlătescu V., Stuparu E., Budeanu M., 2012. Resursele genetice forestiere de Brad (Abies alba Mill.) din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică 31: 30-33.

18. Budeanu M., Găbrian S., 2011.Testarea valorii genetice a molidului [Picea abies (L.) Karst.] Braşovean în culturi comparative multistaţionale.Revista de Silvicultură și Cinegetică 29: 63-68.

19. Budeanu M., 2011. Noi aspecte privind originea și evoluția molidului european (Picea abies (L.) Karst.). Revista de Silvicultură și Cinegetică 28: 60-62.

20. Budeanu M., Pârnuță G., 2009. Conservarea resurselor genetice forestiere – studiu de caz, județul Sibiu. Revista Pădurilor 1: 10-16.

EnglishGermanRomanian