Tinere echipe

Titlu: Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad

Domeniu: Științe aplicate și biotehnologii

Contract: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1508, No 8/2018 (BIOCARB)

Finanțare: Acest proiect este finanțat deMinisterul Cercetării și Inovării, PNCDI III, Program P1 – Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, 1.1 – Resurse Umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente.

Durata ptoiectului: 02.05.2018 –30. 04.2020

Buget: 450 000 LEI

Autoritatea contractanta:  Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact din partea Autoritatii Contractante: Mihaela DAMIAN – UEFISCDI, București, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, sector 1, tel. , fax (021) 31.15.992, e-mail: mihaela.damian@uefiscdi.ro

Contractor: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură ‘‘Marin Drăcea’’, Eroilor 128, 077190 Voluntari, Romania

Persoana de contact din partea Contractorului: Any Mary Petritan, apetritan@gmail.com, Str. Closca 13, 500040 Brasov, Tel. + 40 268419936.

Echipa proiectului: Dr. Any Mary Petritan – project director, ing. Victor Vasile Mihăilă, dr. ing. Cosmin Bragă, dr. ing. Vlad Crișan, dr. ing. Raluca Enescu, dr. ing. Elena Deleanu.

Colaboratori: Prof. dr. Jorge Curiel Yuste, dr. Olivier Bouriaud, ing. Gheorghe Stefan,

dr. Ion Catalin Petritan

LINK RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/project/BIOCARB-Above-and-belowground-biomass-and-carbon-content-in-a-beech-silver-fir-mixed-virgin-forest

Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad

Scopul acestui studiu este acela de a cuantifica biomasa supra și subterană, producția primară netă și conținutul de carbon în diferite compartimente ale plantei, precum și de la diferite adâncimi în sol într-o pădure virgină de amestec de fag cu brad. 
În acest scop vor fi recoltați 10 fagi și 10 brazi din diferite categorii de diametre, acoperind toate intervalele de diametre, cu scopul de a dezvolta ecuații alometrice necesare pentru calcularea biomasei totale. Biomasa trunchiului va fi calculată ca produs de densitatea lemnului și volumul trunchiului. Pentru estimarea biomasei crengilor și a frunzișului, va fi măsurat diametrul de prindere al crengilor și vor fi colectate toate frunzele/acele. Toate aceste părți de plantă vor fi uscate în etuvă și cântărite. 
Pentru biomasa rădăcinilor groase vor fi excavate cioatele, iar pentru cele fine vor fi luate probe cu o sondă metalică. Relațiile alometrice vor fi stabilite între biomasa trunchiului, ramurilor, frunzișului, organelor reproductive, cioatei, rădăcinilor groase și câteva caracteristici ale arborelui: diametrul la 1,30 m, înălțimea și lungimea coronamentului. La începutul anului 2018 se va realiza o inventariere a arborilor vii. Datele rezultate din inventariere, împreună cu ecuațiile alometrice vor fi uilizate pentru calcularea biomasei supra și subterane pentru întregul arboret. producția primară netă va fi calculată pentru un sezon de vegetație ca diferență între biomasa de la începutul și cea de la sfârșitul sezonului de vegetație. 
Cantitatea de C va fi determinată la diferite nivele ale pădurii: sol, litieră și pentru fiecare parte a plantei. Pentru determinarea conținutului de C din materialul vegetal vor fi eșantionate părți ale arborelui: rădăcini groase și fine, trunchi, crengi, frunze. 
Rezultatele acestui proiect vor oferi date valoroase despre biomasa supra și subterană, dar și despre cantitate de C care este stocată în organele plantei, litieră, sol dintr-o pădure virgină amestecată. 

EnglishGermanRomanian